Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Отразяване на олигополната пазарна структура при конструирането на финансов модел
Научни трудове на УНСС - Том 5/2023
година 2023
Брой 5

Отразяване на олигополната пазарна структура при конструирането на финансов модел

Reflection of the Oligopolistic Market Structure in the Construction of a Financial Model

Резюме

Конкретната методика за определяне на тежестите на показателите е един от основните компоненти при конструирането на всеки финансов модел. Предвид спецификите на олигополната пазарна структура е необходимо да се отрази наличието ? при конструирането на финансови модели, имащи пред себе си за задача да установят финансовото състояние на компании-олигополисти. Именно при избора на методика за определяне на тежестите на показателите в конкретен финансов модел е възможно да бъде отчетено наличието на олигополната пазарна структура. В настоящата научна публикация е представен конкретен математически модел, който отчита наличието на олигополната пазарна структура.

Abstract

The specific methodology for determining indicator weights is one of the key components in the construction of any financial model. Given the specificities of the oligopolistic market structure, it is necessary to reflect its existence in the construction of financial models that have the task of establishing the financial performance of oligopolistic companies. It is possible to take into account the presence of the oligopolistic market structure by the choice a methodology for determining the weights of indicators in a specific financial model. In this research paper, a specific mathematical model that takes into account the presence of the oligopolistic market structure is presented.

JEL: D21, D43

Ключови думи

олигополна пазарна структура, пазарен дял, ниво на концентрация на пазара, индекс на Херфиндал-Хиршман, тежест на финансовите показатели, Oligopolistic market structure, Market share, Market concentration ratio (CR), Herfindahl-Hirschman Index (HHI), Weight of financial indicators
Свалете RP.2023.5.07.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957