Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Сходства и различия в развитието на българската и естонската отбранителни индустрии след приемането им в НАТО
Научни трудове на УНСС - Том 5/2022
година 2022
Брой 5

Сходства и различия в развитието на българската и естонската отбранителни индустрии след приемането им в НАТО

The Development of the Bulgarian and Estonian Defence Industries Post NATO Membership: Similarities and Differences

Резюме

Развитието на българската отбранително-технологична индустриална база е стратегически важно за Република България и оказва позитивно влияние върху други сфери на националната икономика. След разпадането на двуполюсния модел и Варшавския договор България се изправи пред огромното предизвикателство на трансформира икономиката си, включително своята отбранителна индустрия, което продължава да бъде съпътствано от редица проблеми. В тази връзка настоящата студия цели чрез проучване и анализиране на опита на Естония в развитието на отбранителна ? индустрия като добра практика, да се откроят конкретни действия, които българската държава да приложи и чрез които да подобри развитието на своята отбранителна промишленост.

Abstract

The development of the Bulgarian Defence Technological and Industrial Base is strategically important for the state, including from an economic point of view, as it is expected to have a positive impact on various sectors of the national economy. The aim of this article is to review and analyse the experience of Estonia in the development of its defence industry, hence to highlight some good practices that Bulgaria could apply due to certain similarities in both the political and security context.

JEL: H50, H56

Ключови думи

НАТО, innovations, NATO, иновации, българска отбранително-технологична индустриална база, европейски фонд за отбрана, европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната, разходи за отбрана, Bulgarian Defense Technology and Industrial Base, European Defense Fund, European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), defense expenditures
Свалете RP.2022.5.08.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957