Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Дигитализация по време на пандемия
Научни трудове на УНСС - Том 4/2021
година 2021
Брой 4

Дигитализация по време на пандемия

Резюме

През 2020 г. световната пандемия появила се в резултат на Ковид-19 предизвика икономически и социални проблеми с огромен магнитуд. Загубата на милиони човешки животи говори сама по себе си. В допълнение световната икономика се сви с невиждан размер през 2020 г. и повечето страни са изправени пред рецесия в следващите години. Трудно е да се открият сфери и процеси, върху които пандемията е повлияла положително през този период, но анализът на редица представителни изследвания сочи, че товa е дигитализацията. Пандемията ускори значително процеса и постави пред изпитание както публичния, така и частния сектор.

Abstract

In 2020 the global pandemic caused by COVID-19 led to economic and social problems with great impact. Even more important, the pandemic resulted in the loss of millions of lives. The world’s economy shranked with enormous size in 2020 and many countries currently face recession. It is not easy to be found fields and processes which COVID-19 has had impacted positively, but the analyze of concrete researches shows that one of them is digitalization. The pandemic accelerated the process which put to a test both private and public sector.

JEL: 031, 032, 033

Ключови думи

Икономика, economy, digital transformation, digitalization, COVID-19, дигитална трансформация, дигитализация, пандемия, дигитизация, digitization
Свалете RP_vol4_2021_No08_A Shotarov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957