Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Влияние на стандартните трудови отношения върху неравенствата
Научни трудове на УНСС - Том 5/2020
година 2020
Брой 5

Влияние на стандартните трудови отношения върху неравенствата

Резюме

Изследва се проблемът за връзката между неравенствата и промяната в трудовите отношения в страните от ОИСР за периода 1980 – 2018 г.  Като основен извод може да се посочи, че една от причините за нарастването на неравенствата, е изменението на стандартните трудови отношения, като: 1) спад в синдикалната плътност, 2) ръст на самостоятелната заетост и 3) ръст на почасовата заетост.

Abstract

The problem of the connection between inequalities and the change in the labor relations in the OECD countries for the period 1980 - 2018 is studied. As a main conclusion from it can be stated that one of the reasons for the increase of inequalities is the change of standard labor relations, such as: 1) a decrease in the trade union density, 2) an increase in self-employment and 3) an increase in hourly employment.

JEL: J5, I3, C8

Ключови думи

неравенства, пазар на труда, labor market, технологичен прогрес, inequalities, technological progress
Свалете RP_vol5_2020_No14_L Kostov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957