Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Изборната победа на Хизбула в Ливан през 2018 г.
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Изборната победа на Хизбула в Ливан през 2018 г.

Резюме

Целта на настоящото изследване е като се представи същността на ливанската изборна система и се анализират резултатите от последния парламентарен вот, да се разгледа текущата политическа ситуация в страната. Използват се информационни масиви на Изследователската служба на Конгреса на САЩ, някои основополагащи нормативни и международноправни документи, като се прилага и контент–анализ на медийна информация. Основният извод е, че Ливан се нуждае от правителство на националното единство, което обаче не съвпада с интересите на много от външните фактори – основно Иран и Саудитска Арабия.

Abstract

The current research aims is to present the essence of the Lebanese electoral system and to analyze the results of the last parliamentary vote, to examine the current political situation in the country. The US Congressional Research Service information ranges, some basic normative and international law documents, and the content–analysis of media information are also used. The main conclusion is that Lebanon needs a government of national unity, but this does not coincide with the interest of many external actors – mainly Iran and Saudi Arabia.

JEL: F510, F520

Ключови думи

шиити, сунити, Sunnis, конфесионална демокрация, маронити, мюсюлмански блок, християнски блок, Confessional democracy, Christian block, Maronites, Muslim block, Shiites
Свалете RP_vol1_2020_No13_I Vinarov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957