Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Сравнение на демографските тенденции в Иран и Саудитска Арабия
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Сравнение на демографските тенденции в Иран и Саудитска Арабия

Резюме

Статията анализира как един евентуален преход към нисковъглеродна икономика ще се отрази на две от водещите държави в Близкия изток – шиитски Иран и сунитска Саудитска Арабия. Целта на анализа е да съпостави демографските данни за двете страни и да направи прогноза коя от двете ще бъде по-силно засегната от един преход към нисковъглеродна икономика. Съпоставката на демографските данни показва много сходни характеристики. Драстични различия могат да се открият в данните за имиграционните процеси към двете страни. Саудитска Арабия е изключително зависима от имигрантския труд за нормалното функциониране на икономиката си. Това дава основание да се прогнозира, че намаляване приходите от петрол може да доведе до рязко свиване на ролята на Саудитска Арабия в Близкия изток.

Abstract

This article explores how a low carbon economy transition might affect two of the leading countries in the shia/suni division in the Middle East – Iran and Saudi Arabia. The aim is to compare current and future demographic data in order to predict which of those two countries would have harder times to adapt to a low carbon economy. While comparing current demographic data, one may assume that both countries have similar characteristics, they diverge drastically when we compare the immigration statistics. Saudi Arabia is extremely dependent on immigration labour force. The analysis shows that a significant drop in its oil revenues may push those migrant away, seriously damaging its economy and the political role Saudi Arabia plays in the Middle East.

JEL: J11, R23

Ключови думи

Близък изток, Middle East, имиграция, саудитизация, нисковъглеродна икономика, immigration, Saudi Arabia, low carbon economy
Свалете RP_vol1_2020_No10_B Valchev.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957