Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Балканските държави и индекс на демокрация (2017)
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Балканските държави и индекс на демокрация (2017)

Резюме

В статията се разглеждат резултатите в изследването на Economist Intelligence Unit за индекса на демокрация за 2017 година: общо представяне на изследването; резултатите за Балканските държави по основните критерии: изборно поведение и плурализъм; функциониране на правителството; политическо участие; политическа култура; граждански свободи. Целта, която си поставяме е да се анализират оценките за демокрацията и нейното функциониране в доклада на Economist Intelligence Unit (2017). Търси се отговор на въпроса защо на Балканите няма „пълни демокрации“.

Abstract

The paper analyses the results from the Economist Intelligence Unit’s research for Democracy Index 2017. It starts by offering a general presentation of the research and focuses specifically on the results of Bulgaria and other Balkan countries on several major criteria: Electoral process and pluralism; Functioning of government; Political participation; Political culture; Civil liberties. The paper seeks to answer the question why there aren’t “Full Democracies” in the Balkans?

JEL: F5, H5

Ключови думи

Bulgaria, България, индекс на демокрация, Democracy Index, Балкани, Balkans
Свалете RP_vol3_2019_No17_B Blagoeva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957