Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Същност и състояние на системите за планиране и управление на обществения транспорт в град София
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

Същност и състояние на системите за планиране и управление на обществения транспорт в град София

Резюме

Внедряването и развитието на ИТС решения в областта на транспортното планиране и управление е от особена важност за нормалното функциониране на столичния град, в който живеят и работят над 17.5% от населението на страната. Възможностите за събиране на разнородна по вид информация и в реално време, нейната обработка и анализ, предоставят мощен инструмент в ръцете на управляващите и на отговорните институции за обслужване на една от най-важните услуги за града.

Abstract

Implementation and development of ITS solutions in the field of transport planning and management is important for the normal functioning of the city in which more than 17.5% of the population of the country live and work. The opportunity for collecting data from various sources in real time, its processing and analysis, provide a powerful tool in the hands of the government for maintaining this important service of the city.

JEL: L920, L980, R400, R410, R420, R480, R580, L860

Ключови думи

обществен транспорт, транспортни данни, транспортно планиране, система за управление на транспорта, public transport, transportation data, transportation planning, transport management system
Свалете RP_vol2_2019_No11_E Petrov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957