Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Значението на неправителствените организации в съвременното управление на местно ниво
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Значението на неправителствените организации в съвременното управление на местно ниво

Резюме

В настоящата статия, авторът прави опит да анализира взаимодействието между местната власт с неправителствения сектор, като разглежда добрата практика за съвместната работа между община Созопол и Фондация „Созопол“. Представени са различни проекти с културно-исторически, туристически и социален характер, реализирани от Фондацията на територията на град Созопол и резултатите от тяхното влияние върху живота на местното население и общината.

Abstract

In this article, the author tries to analyze the interaction between local government and the non-governmental sector. The paper presents the good practice for joint work between Municipality of Sozopol and SOZOPOL Foundation. Various projects of cultural, historical, tourist and social character, realized by the Foundation on the territory of Sozopol, and the results of their impact on the life of the local population and the development are presented.

JEL: H7, H76

Ключови думи

Туризъм, Local Government, development, interaction, развитие, взаимодействие, tourism, местна власт, неправителствен сектор, non-governmental sector
Свалете Research Papers_vol4_2018_No13_P Pavlova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957